lid

Lid worden van NOA – Vereniging van Nederlandse Oud-AJC’ers?

De kosten voor het lidmaatschap, inclusief een abonnement op Het Gele Blaadje, bedragen € 12,- per jaar. Dit bedrag is over te maken op rekeningnummer NL15INGB 0007 3947 39 ten name van NOA.

Vul nu het inschrijfformulier in om vanaf vandaag nog lid te worden van NOA.

    Ik ben lid geweest van AJC afdeling    van
    tot

    • Ik verklaar lid te willen worden van NOA.

    • Het lidmaatschapsgeld ten bedrage van (minimaal) € 12,- per jaar maak ik over op rekeningnummer NL15INGB 0007 3947 39 ten name van ‘NOA’.