tulips

Bestuur NOA

voorzitter Co van den Berg
secretaris en redacteur Elly Zevenbergen
penningmeester en ledenadministratie Aad van Cortenberghe
hoofdredacteur en pr Bouke Bergstra
redacteur en archiefbeheer Joop Witte
representatie Marianne Koningh

technische zaken Remco van den Berg
namens de Paasheuvelgroep Peter Verdaasdonk

Wie – wat – waar ?

Co van den Berg
voorzitter


Co van den Berg (1941) was lid van de AJC afdeling Hengelo. Als Trekvogel begonnen en – omdat de AJC in 1958 werd opgeheven – ook als zodanig geëindigd. Daarna dus de Werkplaats, gevolgd door Ruimte, waarvan Co korte tijd voorzitter van de afdeling Hengelo was.
Na eerst ‘gewerkt’ te hebben bij Stork en NS, houdt Co zich bezig in de Bijzondere Jeugdzorg en doet de Sociale Academie. Daarna gaat hij 34 jaar door als respectievelijk opleider bij de Henri Polak Stichting en als vakbondsbestuur bij de Vervoersbond FNV/FNV Bondgenoten. Daarnaast maakte Co namens de PvdA van 2006 tot 2014 deel uit van de gemeenteraad van Apeldoorn.
 Co was al een paar jaar voorzitter van het > 4 mei comité Paasheuvelgroep en is sinds 2023 – na het toetreden van het comité tot NOA – tevens voorzitter van NOA.

Elly Zevenbergen
secretaris en redactielid

Elly is lid geweest van de AJC in Rotterdam, vlucht Rode bloesem. Zij heeft onder meer gewerkt bij de Bouwbedrijfsbond NVV, de Metaalbedrijfsbond NVV, verschillende ziekenhuizen en bij een verzorgingshuis. Elly, die nog steeds woont in haar geboortestad Rotterdam, is vrijwilligster bij o.a. Weekje Weg op de Paasheuvel.

 

Aad van Cortenberghe
penningmeester en ledenadministratie

Aad (1939) was lid van de AJC in Rotterdam en Vlaardingen. Van zwaluw, via trekvogel naar rode wachter. Na de overgang naar Ruimte was hij enkele jaren voorzitter van de afdeling Vlaardingen. Op de Paasheuvel was hij in 1955 voor het eerst (Pinksterkamp), hij werkte zomers in de AHD en leidde (onder supervisie van Jan Schuller en Jaap van der Linden) met vele anderen enkele jaren de kinderkampen van de Bouwbond FNV.
In zijn werkzame leven was Aad o.a. vakbondsmedewerker en -bestuurder (Ambtenarenbond,
Metaalbedrijfsbond en Dienstenbond FNV), journalist (Het Vrije Volk, HP Magazine, Het Financiële Dagblad) en voorlichter/woordvoerder in Amsterdam). In zijn journalistieke jaren was hij vijf jaar voorzitter van de journalistenbond NVJ en in die rol lid van de Federatieraad FNV.

Bouke Bergstra
hoofdredacteur en pr

Bouke was lid van de AJC in Utrecht. Hij is sportleider van de afdeling Utrecht en leider bij Ruimte geweest en werkte in de zomermaanden bij de AHD in Vierhouten.
 Bouke was zowel lid van de ANGB (Algemene Nederlandse Grafische Bond) als secretaris van het KVGO (Koninklijk Verbond van Grafische Ondernemingen) in Noord-Holland en bestuurslid van diverse sportverenigingen. In zijn werkzame leven heeft hij onder meer als vormgever en hoofd pr gefunctioneerd. Tevens heeft Bouke onder de naam ‘Berg tekst en vorm’ als zelfstandig ontwerper en tekstschrijver verschillende tijdschriftredacties aangestuurd.
 Bouke is (mede)auteur van uitgaven als o.a. ‘Monument Apeldoorn’, ‘De Hof van (H)eden’ en ‘Gerben Andries Lenstra en het verdriet rond de Paasheuvel’. Bouke, die geboren is in Utrecht woont in Ermelo.

Joop Witte
redacteur, archiefbeheer

Joop die eerst de HTS-Bouwkunde doorliep, studeerde daarna Geschiedenis en was docent en conrector. In zijn jeugd was Joop actief in Ruimte, tevens was hij vrijwilliger op De Paasheuvel als één van de koks in het restaurant in het ‘Huisje van Koos’ in Vierhouten. Het idee voor de biografie over Koos Vorrink – die hij heeft geschreven en onlangs is uitgekomen – is daar ontstaan. Hij is tevens medeauteur van ‘Gerben Andries Lenstra en het verdriet rond de Paasheuvel’.

 

Marianne Koningh
representatie

Marianne was lid van de AJC in Amsterdam en actief geweest bij Ruimte en betrokken bij de kinderkampen voor Zon en Vrijheid. Functioneerde o.a. bij de PvdA, de Wiardi Beckman Stichting, de VARA en vormingswerk voor werkende jongeren. Marianne woont in Amsterdam.
Remco van den Berg
technische zaken

Remco van den Berg, is nog te jong om oud-AJC’er zijn, maar is dankzij zijn ouders Henk van den Berg en Bep van den Berg-Rietdijk wel opgeroeid met de verhalen. Zij waren lid van de afdeling Nijmegen en waren daar heel actief. Vader Henk was een paar jaar voorzitter van de werkgroep reünie Paasheuvel weekend. Remco kwam met zijn ouders regelmatig op de Paasheuvel en leerde daar veel oud-AJC’ers kennen. Al vanaf eind jaren negentig bezoekt hij de 4 mei herdenking, ook na het overlijden van zijn ouders. Sinds een aantal jaren maakt Remco deel uit van het > 4 mei comité Paasheuvelgroep en luidt hij tijdens de herdenkingen de klok, hijst de vlag en maakt de nodige foto’s.
 Remco heeft 24 jaar gewerkt in de grafisch industrie en 23 jaar in de sociale werkvoorziening. Was lid van de Algemene Nederlandse Grafische bond, later Druk en Papier FNV, was lid van NVV-jongerencontact, de jongerencommissie van Druk en Papier en bestuurslid van de afdeling Zeeuws-Vlaanderen. Remco is lid van de SP kerngroep afdeling Terneuzen.
Peter Verdaasdonk
namens de Paasheuvelgroep